JOHTOTÄHTENÄ LAPSEN ETU                                               

Eespäin – lehti vappuna 2008

Lapset ovat uusiutuva yhteiskunnan luonnonvara. Heitä ei kuitenkaan saa kohdella kaltoin, koska silloin hinta tulee kalliiksi. Lapset ovat tuottava sijoitus oikein hoidettuna, koska heistä kasvaa yhteiskuntamme selkäranka ja meidän vanhuutemme tuki ja turva.

Lasten pahoinvointi kasvava ongelma

Vantaalla on runsaasti lapsiperheitä. Pari vuotta sitten valmistunut selontekoraportti ”Lasten ja nuorten hyvinvointi Vantaalla” toteaa, ”että suurin osa nuorisosta voi hyvin, mutta pahoinvoiva vähemmistö kasvaa kuitenkin jatkuvasti ja heidän ongelmansa käyvät yhä vaikeammiksi ja monitahoisemmiksi”. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon menot ovat kasvaneet vuosina 2001- 2005 Vantaalla 40 %.

Lastenneuvolaan panostettava

Mikä voisi pysäyttää tämän huolestuttavan kehityksen? Sosiaali- ja terveydenhuollon on panostettava entistä enemmän mahdollisimman varhaiseen perheen vaikeuden tunnistamiseen ja riittävään apuun. Raskaana oleville päihdeäideille tulisi säätää velvollisuus osallistua hoitoon, ettei syntymätön lapsi vammaudu pysyvästi jo ennen syntymäänsä. Nuoren äidin masennus on myös tunnistettava mahdollisimman varhain. Tässä lastenneuvolat ovat avainasemassa. Nuoria isiä on tuettava vertaisryhmien avulla löytämään isänä kasvamisen ilo.

Koulua tuettava kasvatustyössä

Kouluikäinen lapsi ei ole vielä aikuinen vaan hän tarvitsee vielä murrosikäisenäkin äidin ja isän lämmintä syliä, jossa voi saada lohdutusta. Koulu oppilas- ja terveydenhuollon avustamana voi merkittävästi tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Kaikki nämä palvelujärjestelmät vaativat päättäjiltä tietoista panostamista toimintojen kehittämiseen sekä laadun parantamiseen. Ei riitä, että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat tunnistaa apua tarvitsevat lapset ja perheet. Heitä on myös voitava auttaa ja tukea välittömästi kaikin käytettävissä olevin keinoin. Jokaisesta lapsesta on yhteiskunnan huolehdittava kaikin keinoin. Vain siten se rakentuu turvalliseksi kasvualustaksi, josta versoo terveitä ja rakkauteen kykeneviä aikuisia.

Hannu Penttinen

Lääketieteen ja kirurgian tohtori

Vantaa