A. L. Icen & H. K. Penttinen, Coenzyme specificity of gluthatione reductase of human and animal tissues. Scand. J.Clin. Lab. Invest. 1971: 27:suppl. 116: 5.

H. K. Penttinen, Synthesis of Thiamine Trihosphate. Finn. Chem. Lett. 1976 (1) 1-2.

Hannu K. Penttinen, Differences in Thiochrome Fluorescense Pro­duced by Thiamine and Its Mono- Di-and Triphosphates Esters. Act. Chem. Scand. B 30 (1976) 659-663.

H.K. Penttinen, Fluorometric Determination of Thiamine and Its Mono-, Di- and Triphosphate Esters, Tenth International Congress of Biochemistry, Hamburg, 1976.

H.K. Penttinen and H. Seppälä, Screening of conscripts in 1977 at the Helsinki health center: Mental health problems most important XIII International symposium on student health Helsinki, 1978

Hannu K. Penttinen, Determination of Thiamine and lts Phosphate Esters by Electrophoresis and Fluorometry, Acta Chem. Scand. B 32 (1978) 609.

Hannu K. Penttinen ja Heikki Seppälä, Kutsun­taikäisten terveystarkastukset Helsingin terveyskeskuksessa: Mielenterveydenhäiriöt suurin ongelmaryhmä, Suomen Lääkärilehti; 1979,34, 475.

Penttinen, H.K., Fluorometric Determination of Thiamine and Its Phosphate Esters in Methods in Enzymology (Colowick, S.P.-and Kaplan, N.O. eds) Vol. 62, Part D, p. 58, Academic Press, New York, 1979

Penttinen, H.K., Electrophoretic Separation of Thiamine and Its Mono-, Di-, and Triphosphate Esters in Metbods in Enzymology (Colowick, S.P. and Kaplan, N.O. eds.) Vol.. 62, Part D, p. 68, Academlc Press, New York, 1979

Penttinen, H.K., Preparation of Thiamine  Triphosphate in Methods in Enzymology (Colowick, S.P: and Kaplan, N.O. eds.) Vol. I 62, Part D, p. 112, Academic Press, New York,1 1979 I

Hannu K. Penttinen: Determination of inorganic phosphate. A method for the determination of phosphatase activities by a continuous flow system. Anal. Biochem. 102, 353 (1980)

Hannu K. Penttinen: Determination of thiamine and its phosphate esters by electrophoresis and fluorometry and properties of soluble thiamine triphosphatase in rat tissues. Academic dissertation, Department of Medical Chemistry, University of Helsinki, 1981, 3l s.

H.K. Penttinen and L. Uotila: The relation of the soluble thiamine triphosphatase activity of various rat tissues to nonspecific phosphatases. Medical Biology 59, 177-184, (1981)

Matti Virkkunen and Hannu Penttinen: Serum cholesterol in aggressive conduct disorder: A preliminary study. Biological Psychiatry, 19, 435-439 (1984)

Hannu Penttinen, (1985) Koululääkäri ja oppilaiden mielenterveys. Lääketiede 85 Medicin, Suomen lääkäriliitto, s. 419

Hannu Penttinen (1985) Käytöshäiriöt. Lääketiede 85 Medicin, Suomen lääkäriliitto, s. 570

Hannu Penttinen (1985) Ennakoiko uusi päihdelaki pakkoyhteiskuntaan luisumista. Helsingin Sanomat, 11.2.1985

Hannu Penttinen (1984) Perheen ja ammattiauttajien yhteistyö. Lap­set ja Yhteiskunta, 8,429-431

Hannu Penttinen (1985) Sijaishuoltajien vaikutusmahdollisuudet las­tensuojelussa. Perhehoito 1185

Hannu Penttinen (1985) Metodiken vid hälsogranskningar, Nordiska kongressen för studerandehälsovård och skolläkare, Helsinki 1985

Hannu Penttinen (1985) Skolläkaren och sexualundervisningen, Nordis­ka kongressen för studerandehälsovåd och skolläkare, Helsinki 1985

Hannu Penttinen (1985) Skolhälsovården och den aggressiva eleven, Nordiska kongressen för studerandehälsovård och skolläkare, Hel­sinki 1985

Hannu Penttinen (1985) Mentalproblem i samband med kriminalitet. Den främsta orsaken till avbruten militärtjänstgöring. Nordiska kongressen för studerandehälsovård och skolläkare, Helsinki 1985

Hannu Penttinen (1985) Kutsuntatarkastusten mielenterveysseulontaa tehostettava, Suomen lääkärilehti 24,2223-2225

Hannu Penttinen (1985) Biologiset tekijät aggressiokäyttäytymi­sessä, Turun lääketiedepäivät, s 130

Kari Viinisalo, Hannu Penttinen, Sirpa Saaristo (1986) Las­ten­psykiatrisen työn aluevastuukokeilu Helsingissä, Sosiaali­nen Aikakauskirja 1/86 s 37 – 38

Mirjam Salmi and Hannu Penttinen (1986) Absorption of diffe­rent thiamin preparations in human volunteers, Abstract, XX. Nordiske kongress i klinisk kemi, Odense 13-16.Aug. 1986.Dan­mark

Mirjam Salmi ja Hannu Penttinen (1988) B1-vitamiinin imeyty­minen terveillä koehenkilöillä, Duodecim 104:778 – 781

Hannu Penttinen (1988) Kutsuntaikäisten palveluskelpoisuuden määrittäminen, Lääketiede 88, s 379

Hannu Penttinen (1988) Lasten ja nuorten seksuaaliopetus, ”Tietoiseksi, tietoa ja näkemyksiä seksuaalipolitiikasta” (Kontula, Kauttu, Miettinen, Rantalainen) Gaudeamus, 89 – 94

Hannu Penttinen (1989) Terveystarkastusten sisältö ja koulu­terveydenhuollon mahdollisuudet auttaa ongelmaoppilasta, Lääketiede 89, s 185

Hannu Penttinen (1989) Huostaanotettujen lasten mahdollisuu­det perhehoidossa, Lääketiede 89, s 204

Hannu Penttinen (1989) Sijaisvanhemmuus vaikea ja antoisa tehtävä, Helsingin Sanomat 13.4.1989

H Penttinen, H.A. Salmi, (1996) Lääkärintarkastus palvelus­kelpoisuusluokan määrittämiseksi, kirjassa Sotilasterveyden­huolto, Karisto, Hämeenlinna, s 64

V. Aalberg, M. Ponteva, H. Penttinen, (1996) Mielenterveydel­linen seulonta kutsuntavaiheen lääkärintarkastuksessa, kir­jassa Sotilasterveydenhuolto, Karisto, Hämeenlinna, s 107

Hannu Penttinen (1990) Kutsuntaikäisen lääkärintarkastus käytännössä, Lääketiede 90, s 641

Hannu Penttinen (1990) Kutsuntaikäisen terveystarkastus, Suomen Lääkärilehti 16; 1521 – 1522

Hannu Penttinen (1992) Millä menetelmillä voidaan estää lasten ajautuminen kadulle? Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Häiriintyneen lapsen ja nuoren asema suomalai­sessa yhteiskunnassa, STM:n monisteita 1992:13

Petri Lahdentausta ja Hannu Penttinen (1992) Kodin sairaanhoito-opas, Otava    

Hannu Penttinen (1993) Yhteinen vastuumme, Citari 1/1993,3

Hannu Penttinen (1993) Ilta Beachilla, Citari 1/1993,9

Hannu Penttinen (1993) Nuorisorikollisuuden ehkäisymenetelmiä kehitettävä, Citari 1/1993,11

Hannu Penttinen (1993) Voidaanko lasten ajautuminen kadulle ehkäistä?, Citari 1/1993,26

Hannu Penttinen (1994)  Kokemisen voimaa, Citari 1/1994,3

Hannu Penttinen (1994) Aseman jengissä kerran, Citari 1/1994,9

Hannu Penttinen (1994) Nuorten itsemurhia voidaan ehkäistä, Citari 1/1994,17

Hannu Penttinen (1994) Väkivalta syntyy vain väkivallasta, Citari 1994:2,3

Hannu Penttinen (1994) Nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisy, Citari 1994:2,5

Hannu Penttinen (1994) Kuinka kohtaan päihdeongelmaisen nuoren? Citari 1994:2,20

Hannu Penttinen (1994) Suomeen saatava nuorisoministeri, Citari 1994:3,3

Hannu Penttinen (1994) Miten estämme nuorten syrjäytymisen? Citari 1994:3,14

Hannu Penttinen (1995) Olemisen sietämätön vaikeus, Citari 1995:1,3

Hannu Penttinen (1995) Onko perheiden tukeminen suunnattu oikein? Citari 1995:1,4

Hannu Penttinen (1995) Hyvän elämän puolesta, Citari 1995:2,3

Hannu Penttinen (1995) Auttamisen oikeutus, Citari 1995:3,3

Hannu Penttinen (1995) Nuoruus vai hulluus? Citari 1995:4,3

Hannu Penttinen (1995) Murrosikä, uhka vai mahdollisuus, Citari 1995:4,4

Hannu Penttinen (1996) Erilaisuuden sietämisen vaikeus, Citari 1996:1,3

Hannu Penttinen (1996) Hyvän elämän perustana turvallisuus, Citari 1996:1,17

Hannu Penttinen (1996) Tunteet opettajana, Citari No:10,3

Hannu Penttinen (1996) Hyvän elämän perustana tunteet, Citari No:10,14

Hannu Penttinen (1996) Rikos ja rangaistus, Citari No:11,3

Hannu Penttinen (1996) Hyvän elämän edellytyksenä oma tahto, Citari No:11,22

Hannu Penttinen (1997) Kohti yksilöllistä minuutta, Citari No:12,3

Hannu Penttinen (1997) Uusavuttomuus – hyvinvointiyhteiskunnan uhka?, Citari No:12,10

Hannu Penttinen (1997) Hyvän elämän edellytyksenä kyky omaan toimintaan, Citari No:12,28

Hannu Penttinen (1997) Tulevaisuus – uhka vai mahdollisuus? Citari No:13,3

Hannu Penttinen (1997) Tyytyväisyys tulevaisuuteen, Citari No:13,20

Hannu Penttinen (1997) Olemisen kulttuurin tarkoitus, Citari No:14,3

Hannu Penttinen (1997) Millainen on hyvä elämä? Citari No:14,18

Hannu Penttinen (1997) Moderni itsenäisyys, Citari No: 15,3

Hannu Penttinen (1997) Autoritaarisesta alistumisesta yksilölliseen olemiseen, Citari No: 15,16

Hannu Penttinen (1997) Walkers ravistelee nuorisotyötä, Helsingin Sanomat, vieraskynäpalsta, 31.5.1997

Hannu Penttinen (1997) Esipuhe ja runo ”Miks mulla on paha olla” kirjassa ”En ymmärrä? Siksi lyön”, Aseman Lapset ry, Forssan kirjapaino

Hannu Penttinen (1998) Esipuhe kirjassa ”Viisi teetä ja empatiaa”, Aseman Lapset ry, Forssan kirjapaino

Hannu Penttinen (1998) Riippuvuuden riemu ja kirous, Citari No:16,3

Hannu Penttinen (1998) Onko työ ihmisarvon oikea mitta? Citari No:17,3

Hannu Penttinen (1998) Minä ja sinä lähinaapureina. Citari No:18,3

Hannu Penttinen (1998) Kontrollista kohtaamiseen. Citari No:18,26

Hannu Penttinen (1998) Tunteiden kaaoksesta järjestykseen. Citari No:19,3

Hannu Penttinen (1999) Sukupuolien aikuinen vastuu. Citari No:20,3

Hannu Penttinen (1999) Onko ketään kotona. Citari No:21,3

Hannu Penttinen (1999) Valta ja vastuu. Citari No:22,3

Hannu Penttinen (1999) Kasvamisen kipu. Citari No:23,3

Hannu Penttinen (1999) ”Huumerokotus”- eli kuinka suojaan lapseni huumeilta. Citari No:23,40

Hannu Penttinen (2000) Murros uuteen elämään. ASEMANLAPSET No:1,3

Hannu Penttinen (2000) Päihteet ja kirous. ASEMANLAPSET No:2,3

Hannu Penttinen (2000) Miksi nuori käyttää päihteitä? ASEMANLAPSET No:2,4

Hannu Penttinen (2000) Yksilö ja yhteisö. ASEMANLAPSET No:3,3

Hannu Penttinen (2000) Kadonnutta vanhemmuutta etsimässä. Opettaja 9/2000,12

Hannu Penttinen (2000) Nuorten päihteidenkäyttö ja aikuisten vastuu. Opettaja 17/2000,20

Hannu Penttinen (2000) Huomaa lapsen hätä. Opettaja 40/2000,34

Hannu Penttinen (2000) Somali – pelkojemme uusi kohde. Helsingin Sanomat 30.9.2000

Hannu Penttinen (2000) Arvot ohjureina. ASEMANLAPSET No:4,3

Hannu Penttinen (2000) Koulu ja huumetestit. Opettaja 51-52/2000,30

Hannu Penttinen (2001) Hyvä aikuissuhde turva lapselle. Helsingin Sanomat 8.5.2001

Hannu Penttinen (2001) Kuinka onnistua vanhempana. ASEMANLAPSET N:o 5,3

Hannu Penttinen (2001) Kansallisuus ja kasvatus. ASEMANLAPSET N:o 6,3

Hannu Penttinen (2002) Kasvu hyvään elämään kirja 64 s. Aseman Lapset ry

Hannu Penttinen, Jyri Pesonen, Paula Reinikkala ja Eeva-Liisa Ryhänen (2003) Terveydeksi – Kasvun aika, WSOY ( terveyskasvatuksen oppikirja peruskoulun yläasteelle) ISBN 951-0-25992-6

Hannu Penttinen toim. (2004) Rohkeutta, isä! Kustannus Oy Majakka, ISBN 951-9260-09-9

Paula Reinikkala, Eeva-Liisa Ryhänen, Hannu Penttinen, Sari Penttilä, Jyri Pesonen ja Harri Vertio, (2005) Terveydeksi, Terveystietoa luokille 7-9, WSOY, ISBN 951-0-29877-2

Hannu Penttinen (2012) Ehkäisevän päihdetyön haasteet tulevaisuudessa. 179 – 188, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja F. Katsauksia ja aineistoja. ISBN 978-952-456-125-9

Hannu Penttinen (2016) Päihteet oppilaitoksissa, Lääkärin käsikirja, Duodecim, päivitys 5.4.2016

Hannu Penttinen (2020) Helsingin Sanomat 5.5.2020 Mielipidekirjoitus: Oppilashuollon tukitoimia tarvittaisiin myös kesällä