Helsingin Seniorisäätiön hallituksen vpj 2017 –

Suomen nuorisolääkärit ry:n hallituksen jäsen 2013 – 2019

Vantaan Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan jäsen 2009 – 2014

Vantaan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 2009 – 2012

Suomen lasten ja nuorten säätiön neuvottelukunnan jäsen 2001 – 2018

Oikeusministeriön nuorisorikostoimikunnan jäsen 10.10.2001 – 6.3.2003

Sosiaali- ja terveysministeriön nuorten päihteidenkäytön ehkäisyn tehostamistyöryhmän jäsen 1992 – 1993

Aseman Lapset ry:n hallituksen vpj 1990 – 1993, hallituksen jäsen 2005 – 2015

Itsemurhien ehkäisyprojektin Helsingin johtoryhmän jäsen 1987 – 1990

Perhehoitoliitto ry:n johtokunnan puheenjohtaja 1988 – 1992

Perhehoitoliitto ry:n johtokunnan varapuheenjohtaja 1987 – 1988

Perhehoitoliiton johtokunnan jäsen 1983 – 1987

Uudenmaan Sijaiskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja 1983 – 1986

Suomen Koululääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen 1983 – 1995

Taivallahden seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen 1979 – 1981

Taivallahden seurakunnan tukisäätiön valtuuskunnan jäsen 1979 – 1983

Taivallahden seurakunnan kasvatusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 1979 – 1982 

Muu toiminta

Työskennellyt IFMSA:n (International Fededa­tion of Medical Student Associations) vaihto­stipendiaattina lasten psykiatrisella osas­tolla Royal Belfast Hospital for Sick Children, Belfast 1.6.-30.6.1971 sekä sisätautien osastolla Burton Road Hospi­talissa, Worcesterhire, 1.6 – 30.6.1972

Helsingin kaupungin henkilöstöasiankeskuksen johtamistaidon kurssi 36 t 1983

Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian approbatur 21.1.1984

Helsingin yliopisto, sosiologian johdantokurssi 26.4.1982

Virkamatka Alankomaihin 28.4. – 3.5.1989 osallistumista var­ten STD:n järjestämään turvallisen seksin edistämistä käsit­telemään työkokoukseen Noordwijkerhoutissa

Opintomatka Yhdysvaltoihin 6 – 12.8.1989 lastensuojelun si­jaishuollon maailmanjärjestön IFCO:n konferenssiin Eastern Michigan ylipistossa Ypsilannissa