Oppilashuollon tukitoimia tarvittaisiin myös kesällä

Helsingin Sanomat 5.5.2020 Lukijan mielipide

Nyt psykologi- ja kuraattoripalveluja velvoitetaan järjestämään vain oppilaitoksen työpäivinä.

Hallituksen päätös palauttaa lähiopetus peruskoulun kaikille luokka-asteille 14. toukokuuta alkaen on aiheuttanut julkisuudessa kiivasta keskustelua. Päätöstä on perusteltu lasten perusoikeuksien lisäksi muun muassa yhteiskunnallisilla syillä.

Mediassa on kerrottu, että koulujen on ollut vaikea tavoittaa osaa lapsista, ja lastensuojeluilmoitusten määrä on etäopetuksen aikana romahtanut. Yhteiskunnassa on herännyt suuri huoli lasten hyvinvoinnista, ja koulut nähdään tärkeässä roolissa haastavissa olosuhteissa elävien lasten auttamisessa.

Koulujen etäopetuksen päättyessä lähiopetus on ollut kahdeksan viikkoa tauolla. Haastavista ajoista huolimatta koulukuraattorit ja -psykologit ovat voineet jatkaa oppilaiden mielenterveyden tukemista.

Valitettavasti nämä oppilaiden tukipalvelut eivät välttämättä jatku koulujen loma-aikoina. Koulujen ovet ovat lukossa. Kesälomilla osa oppilaista jää usein vaille tukea kymmeneksi viikoksi.

Pitkä kesäloma voi olla monille yksinäisille lapsille vaikeaa aikaa, jolloin tukitoimien tarve voi korostua. Tuen antaminen ei kuitenkaan välttämättä toteudu, sillä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen vain oppilaitoksen työpäivinä.

Olisiko lakia syytä muuttaa, jotta kunnat ja uudet sote-alueet voisivat taata kaikki oppilashuollon palvelut myös loma-aikoina?

Hannu Penttinen

nuorisolääkäri, Helsinki