Lisää voimavaroja ja osaamista

· nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.

· rikoksilla oirehtivien lasten ja nuorten hoitoon ja rikollisuuden torjuntaan.

· koulun oppilashuollon palveluihin, jotka on oltava saataville myös koulujen loma-aikoina.

Huolehdittava, että

· sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuodaan riittävän lähelle jokaista ja niiden tarjonnassa kunnioitetaan yksilön vapautta valita palveluntarjoaja.

· köyhyys, asunnottomuus ja työttömyys vähentyvät.

· jokaiselle lapsella on koti, läheiset välittävät aikuiset sekä riittävät oppimisedellytykset ja harrastusmahdollisuudet.

· vanhemmille on mahdollisuus kantaa kasvatusvastuunsa  ja sovitettava työelämän vaatimukset siten, että lapsilta ei riistetä vanhempia.

· lastenneuvolan toiminta tukee vanhempia myös kasvatuksen ja ihmissuhdetaitojen osalta.

· päivähoito ja koulu auttavat lapsia enemmän tunne- ja vuorovaikutustaitojen hallinnassa.

· koululaisten yksinäisyyden ja turvattomuuden poistamiseksi on laadittava kuntia sitova ohjelma.

· vanhusten, eläkeläisten ja vammaisten riittävät palvelut ovat jokaisen tarvitsevan saatavissa.