Lastensuojelun asiantuntijaryhmän jäsen Helsingin sosiaali-ja terveysvirastossa 2014 – 2016

Kuultavana asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 15.2.2002 huumausaineiden vierotus- ja ylläpitohoitoa edistävästä lakiesityksestä.

Lapset elämänkoulussa-projektin kansalaisvaltuuskunnan jäsen 2001 – 2002

Kuultavana asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 27.10.1999 EU:n huumausaineiden torjunnan toimintasuunnitelmasta.

Terveyden edistämisen keskuksen asiantuntijana terveyden edistämisen hankeanomusten arvioijana 1997 – 2002

Sosiaalipolitiikan asiantuntijana Uudenmaan liiton ja YTV:n julkaisussa ”Uusimaa 2020 – kurkistuksia tulevaisuuteen” Uudenmaan liiton julkaisuja C23 – 1997

Terveydenhuollon www.tohtori.fi-ohjelmistoon yleislääkärin kysymysten vastausten sekä seksuaaliopetusaineiston tuottaminen, Corame Oy, 1998

Nuorten seksuaaliopetuksen tietokonepohjaisen opetusohjelman Nuorexi 1.5 ja 2.1 käsikirjoituksen ja kuvituksen tuottaminen Nuorexi-ohjelmaan, Medical Advisory Services Medaser Oy, Tietotoimisto Ky, 1995-1997

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman nuorten päihteidenkäy­tön ehkäisyn tehostamistyöryhmän jäsen 1992–1993

Kuultavana eduskunnan sosiaalivaliokunnassa lastensuojelulain muutosesityksestä 1989

Lääkintöhallituksen asettaman lasten perusterveydenhuollon asiantuntijaryhmän kouluterveydenhuollon jaoksen varajäsen 1987-1990

Kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa päihdehuoltolakie­sityksestä 1985

Helsingin terveysviraston terveysneuvonnan kehittämisryhmän jäsen 1985 – 1986

Helsingin terveysviraston koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämisryhmän jäsen 1985 – 1986

Sosiaalihallituksen lastensuojelun ja kehitysvammahuollon perhehoidon sisältöä selvittävän työryhmän jäsen 1984 – 1985

Puolustusvoimien pääesikunnan lääkintäosaston, Helsingin Sotilaspiirin ja Helsingin terveysviraston yhteistyönä toteutettavan kutsuntaikäisten mielenterveydellisen seulontamenetelmän kehittämisprojektin johtajana 1984 – 1989