Muu toiminta

Työskennellyt IFMSA:n (International Fededa­tion of Medical Student Associations) vaihto­stipendiaattina lasten psykiatrisella osas­tolla Royal Belfast Hospital for Sick Children, Belfast 1.6.-30.6.1971 sekä sisätautien osastolla Burton Road Hospi­talissa, Worcesterhire, 1.6 – 30.6.1972

Helsingin kaupungin henkilöstöasiankeskuksen johtamistaidon kurssi 36 t 1983

Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian approbatur 21.1.1984

Helsingin yliopisto, sosiologian johdantokurssi 26.4.1982

Virkamatka Alankomaihin 28.4. – 3.5.1989 osallistumista var­ten STD:n järjestämään turvallisen seksin edistämistä käsit­telemään työkokoukseen Noordwijkerhoutissa

Opintomatka Yhdysvaltoihin 6 – 12.8.1989 lastensuojelun si­jaishuollon maailmanjärjestön IFCO:n konferenssiin Eastern Michigan ylipistossa Ypsilannissa