Luottamustoimet

 

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen vpj 2017 -

 

Suomen nuorisolääkärit ry:n hallituksen jäsen 2013 - 2019

 

Vantaan Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan jäsen 2009 - 2014

 

Vantaan kaupunginvaltuuston varavaltuutettu 2009-2012

 

Suomen lasten ja nuorten säätiön neuvottelukunnan jäsen 2001 -

 

Oikeusministeriön nuorisorikostoimikunnan jäsen 2001 - 2003

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Nuorten päihteidenkäytön ehkäisyn tehostamistyöryhmän jäsen 1992-1993

 

Aseman Lapset ry:n hallituksen vpj 1990-1993, hallituksen jäsen 2005-2015

 

Itsemurhien ehkäisyprojektin Helsingin johtoryhmän jäsen 1987-1990

 

Perhehoitoliitto ry:n johtokunnan puheenjohtaja 1988 – 1992

 

Perhehoitoliitto ry:n johtokunnan varapuheenjohtaja 1987 - 1988

Perhehoitoliiton johtokunnan jäsen 1983 - 1987

Uudenmaan Sijaiskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja 1983 –1986

 

Suomen Koululääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen 1983 - 1995

 

Taivallahden seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen 1979 - 1981

 

Taivallahden seurakunnan tukisäätiön valtuuskunnan jäsen 1979 - 1983

Taivallahden seurakunnan kasvatusasiain neuvottelukunnan puheen­johtaja 1979 - 1982

 

Asiantuntijana

Lastensuojelun asiantuntijaryhmän jäsen Helsingin sosiaali-ja terveysvirastossa 2014 -2016

Kuultavana asiantuntijana Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 15.2.2002 huumausaineiden vierotus- ja ylläpitohoitoa edistävästä lakiesityksestä.

 

Lapset elämänkoulussa-projektin kansalaisvaltuuskunnan jäsen 2001-2002

Kuultavana asiantuntijana Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 27.10.1999 EU:n huumausaineiden torjunnan toimintasuunnitelmasta.

Terveyden edistämisen keskuksen asiantuntijana terveyden edistämisen hankeanomusten arvioijana 1997– 2002

 

Sosiaalipolitiikan asiantuntijana Uudenmaan liiton ja YTV:n julkaisussa ”Uusimaa 2020 - kurkistuksia tulevaisuuteen” Uudenmaan liiton julkaisuja C23 - 1997

 

Terveydenhuollon www.tohtori.fi-ohjelmistoon Yleislääkärin, kysymysten vastausten sekä seksuaaliopetusaineiston tuottaminen, Corame Oy, 1998

 

Nuorten seksuaaliopetuksen tietokonepohjaisen opetusohjelman Nuorexi 1.5 ja 2.1 käsikirjoituksen ja kuvituksen tuottaminen Nuorexi-ohjelmaan, Medical Advisory Services Medaser Oy, Tietotoimisto Ky, 1995-1997

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman nuorten päihteidenkäy­tön ehkäisyn tehostamistyöryhmän jäsen 1992–1993

Kuultavana Eduskunnan sosiaalivaliokunnassa lastensuojelulain muutosesityksestä 1989

Lääkintöhallituksen asettaman lasten perusterveydenhuollon asiantuntijaryhmän kouluterveydenhuollon jaoksen varajäsen 1987-1990

Kuultavana Eduskunnan talousvaliokunnassa päihdehuoltolakie­sityksestä 1985

Helsingin terveysviraston terveysneuvonnan kehittämisryhmän jäsen 1985-1986

Helsingin terveysviraston koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämisryhmän jäsen 1985-1986

Sosiaalihallituksen lastensuojelun ja kehitysvammahuollon perhehoidon sisältöä selvittävän työryhmän jäsen 1984 - 1985

Puolustusvoimien pääesikunnan lääkintäosaston, Helsingin Sotilaspiirin  ja Helsingin terveysviraston yhteistyönä toteutettavan kutsuntaikäisten mielenterveydellisen seulontamenetelmän kehittämisprojektin johtajana 1984 –1989